BAO BÌ NHỰA ĐỊNH HÌNH

MÀNG SX BB NHỰA ĐỊNH HÌNH

GIA CÔNG SẢN XUẤT

thông tin liên hệ
Ông Phạm Minh Tuấn
Giám Đốc - 090 388 3105

Khay thực phẩm

Khay thực phẩm
Khay thực phẩm
Khay  thực phẩm
Khay thực phẩm
Khay thực phẩm
Khay thực phẩm